Xəbərlər

05 Jul

FƏAL DƏRS MODELİNİN TƏHLİLİ…

MAHİRƏ NURİYEVA- Binəqədi rayon 298 nömrəli tam orta məktəbin Təlim-təriyə işləri üzrə direktor müavini                                               FƏAL DƏRS MODELİNİN TƏHLİLİ…   Bilirik ki, ənənəvi dərsdə müəllim əsas bilik mənbəyi olub öyrədən , şagird isə  öyrənən  rolunda çıxış edir. Ənənəvi təlim hafizəyə əsaslandığı halda  fəal təlim isə təfəkkürə əsaslanır. Belə ki, ənənəvi tədrisdə avtoritar üslub, fəal təlimdə

Read More
Samir
16 Apr

Cənab İlham Əliyev elm və təhsilin problemlərini daim diqqət mərkəzində saxlayaraq ulu öndərin bu sahədə müəyyənləşdirdiyi prioritetlərin varisliyini təmin etmişdir.

  Ağdam rayon 58 saylı köçkün ümumi orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi Abbaslı Samirin yazısını sizlərə təqdim edirik İbtidai təhsil səviyyəsinin inkişafında məktəbəqədər təhsilin rolu Müasir dövrdə elmi-intellektual potensial hər bir xalqın mütərəqqi inkişafının mühüm amilinə çevrilmişdir. Qloballaşan dünyada dövlətin öncüllüyü, milli inkişaf səviyyəsi və gələcək taleyi bu strateji sahənin mövcud durumu ilə şərtlənir. İqtisadi

Read More
menecer
09 Apr

İş fəaliyyətini uşaq təşkilat və birliklərinin əsasnamələrində öz əksini tapan məqsəd və vəzifələrə uyğun həyata keçirir.

UŞAQ BİRLİYİ TƏŞKİLATININ RƏHBƏRİ    Əmək funksiyası. İş fəaliyyətini uşaq təşkilat və birliklərinin əsasnamələrində öz əksini tapan məqsəd və vəzifələrə uyğun həyata keçirir. İşini uşaq təşkilatının, özünüidarə orqanlarının, uşaq və yeniyetmələrin özfəaliyyəti və təşəbbüskarlığı, əməkdaşlığı, pedaqoji və humanist prinsiplərindən çıxış edərək qurur. Təşəbbüslərə yaradıcı yanaşır, uşaqların qabiliyyət və bacarığını aşkara çıxarmaq üçün onlara imkan yaradır.

Read More
09 Apr

Tədris (təlim-tərbiyə) və metodiki işləri təşkil edir.

TƏDRİS (TƏLİM-TƏRBİYƏ) İŞLƏRİ ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİNİ Əmək funksiyası. Tədris (təlim-tərbiyə) və metodiki işləri təşkil edir. Tədris planları və proqramlarının (kurikulumların) yerinə yetirilməsi üzrə müəllimlərin və digər pedaqoji işçilərin metodiki fəaliyyətini istiqamətləndirir, operativ surətdə tədris proqramlarında müvafiq dəyişikliklər aparılması üçün təkliflər verir. Təlim-tərbiyə prosesinin, həmçinin dərsdənkənar və dərnək məşğələlərinin keyfiyyətli təşkilini həyata keçirir; siniflərin optimal komplektləşdirilməsini

Read More
скачанные файлы
09 Apr

Ümumi təhsil müəssisəsinin kitabxanasının Nümunəvi Əsasnaməsi

Ümumi təhsil müəssisəsinin kitabxanasının Nümunəvi Əsasnaməsi   Ümumi müddəalar   1.1. Bu Nümunəvi Əsasnamə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 6 oktyabr tarixli 3072 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planının 2.5.1-ci yarımbəndinə əsasən hazırlanmışdır və tabeliyindən, mülkiyyət növündən və təşkilati-hüquqi formasından asılı

Read More
Qadir bey
09 Apr

Gün-gündən təhsil sferasında qəbul edilən qərar və fərmanlar tədris prosesinin keyfiyyətini əsas götürür. Təhsil prosesinin keyfiyyəti isə bir mənalı olaraq şagirdin və ya tələbənin tədris olunan fənn və ya mövzunun qavramasından bir başa olaraq asılıdır. Qeyd edilən məsələnin həlli üçün informasiya texnologiyalarının tətbiq edilməsi məqsədə uyğundur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 2016-cı il 16 mart tarixli 1897

Read More
tn
09 Apr

Məktəbdənkənar təlim-tərbiyə könüllülük əsasında qurulur

Məktəbdənkənar təhsil uşaq, yeniyetmə və gənclərin maraq, meyl və bacarıqlarının, intellektual səviyyələrinin, yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişafı, fiziki cəhətdən sağlam böyümələri üçün əlverişli şərait yaradır, onların istirahətinin, asudə vaxtlarının mənalı təşkilini təmin edir. Məktəbdənkənar təlim-tərbiyə könüllülük əsasında qurulur, ailə, təhsil müəssisələri, ictimai təşkilatlar, yaradıcılıq birlikləri, cəmiyyətlər, fondlar, əmək kollektivləri ilə birlikdə, həmçinin ayrı-ayrı vətəndaşların köməyi ilə aparılır.

Read More
09 Apr

Cari ildə daha 50 modul tipli məktəb istifadəyə veriləcək. Belə ki, bəzi ucqar kəndlərdə qəzalı vəziyyətdə olan məktəb probleminin aradan qaldırılması üçün modul tipli məktəblərin quraşdırılması nəzərdə tutulub. Yeni quraşdırılacaq modul tipli məktəblərin layihəsi artıq hazırdır. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə ilk dəfə olaraq ucqar kəndlərdə az şagird kontingentli

Read More
07 Apr

Aprelin 6-da Heydər Əliyev Mərkəzində fərqli inkişaf özəllikləri olan uşaqlara həsr olunan 1-ci “Fərqli Fərdlər” konqresi keçirilir. Konqresin təşkilatçıları “CEO” şirkəti (ceo.az), Famtram.az ailə portalı, Edutainment.az təhsil strukturudu   Konqresin məqsədi ictimaiyyətin diqqətini fərqli özəllikləri olan uşaqların inkişafına və təlim-tərbiyəsinə yönəldərək valideynlər, mütəxəssislər və pedaqoqlar arasında dialoq qurmaq və inklüziv cəmiyyətin dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilmiş inkişaf

Read More
TNnn
04 Apr

Horadizdə aprel zəfərinə həsr olunmuş tədbir keçirildi.

Horadizdə aprel zəfərinə həsr olunmuş tədbir keçirildi. Deyerlerimiz.az saytl edu gov az saytına əsasən xəbər veririr.  Aprelin 4-də Təhsil və Müdafiə nazirliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə Füzuli rayonunun Horadiz şəhərində aprel zəfərinin üçüncü ildönümünə həsr olunmuş tədbir  keçirilir. Tədbirin keçirilməsində əsas məqsəq Azərbaycanın müasir hərb tarixinin zəfər səhifəsi sayılan aprel döyüşlərinin üçüncü ildönümünü qeyd etmək, yeniyetmə

Read More
08 Aug

Под влиянием этой встречи, имевшей решающее значение, Мирза Фатали отказался от схоластического образования и выбрал путь передовых людей своей эпохи.

Мирза Фатали Ахундов родился в 1812 году в Нухе. Его отец — Мирза Мамед Таги, был родом из местечка Хамнэ вИранском Азербайджане, где он служил деревенским старостой. После того, как он наказал трёх солдат-сарбазов за кражу буйволов не по законам военного времени, командир отряда пожаловался наследному принцу Аббас-Мирзе и тот разжаловал Мирза Мамед Таги, конфисковав всё

Read More
08 Aug

Президент подписал распоряжение о проведении 110-летнего юбилея Микаила Мушвига

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 110-летнего юбилея Микаила Мушвига. Как сообщает Ann.az, Министерство культуры совместно с Министерством образования и Национальной Академией Наук Азербайджана, с учетом предложений Союза писателей Азербайджана должно подготовить и реализовать план мероприятий в связи со 110-летним юбилеем  Микаила Мушвига. Отметим, в июне 2018 года исполняется 110 лет со дня

Read More
05 Feb

Бурханеддин Гази Ахмед принадлежал огузскому племени салур

Кади Бурханеддин Гази Ахмед (второе имя Бурханеддин Сиваси; азерб. Qazi Bürhanəddin; 1344—1398) — азербайджанский турецкий поэт, учёный, государственный деятель. Писал на родном азербайджанском, персидском и турецком языках. Был правителем Сиваса (Турция). Имел титул султана. Бурханеддин Гази Ахмед принадлежал огузскому племени салур. В Британском музее хранится диван его стихов в единственном экземпляре. Диван содержит 1500 газелей,

Read More
madəddinnəsimi
28 Aug

Насими родился в 1369 году. Место рождения Насими точно неизвестно: в качестве предполагаемых мест рождения называются Шемахы, Тебриз, Диярбакыр, Бурса,Алеппо, Багдад и Шираз. Брат Насими поэт Шахандан (Шахиде-хандан) предположительно похоронен на кладбище Шахандан в Шемахе Азербайджанский исследователь Салман Мумтаз также отмечал, что кладбище Шахандан в Шемахе связано с именем брата Насими Шахандана. На основе этого

Read More
Sirvansahlar
28 Aug

Дворец ширваншахов

Дворец ширваншахов (азерб. Şirvanşahlar sarayı) — бывшая резиденция ширваншахов (правителей Ширвана), расположенная в столице Азербайджана, городе Баку. Образует комплекс, куда помимо самого дворца также входят дворик Диван-хане, усыпальница ширваншахов, дворцовая мечеть 1441 года с минаретом, баня и мавзолей придворного учёного Сейида Яхья Бакуви. Дворцовый комплекс был построен в период с XIII по XVI век[3] (некоторые

Read More
10 Aug

Сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26, днем – 35-39, в Баку ночью – 24-26, днем – 37-39 градусов тепла. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность

Read More
IMG-20160517-WA0090
05 Aug

В природе они глубокие корни деревьев, работающих как на земле.

В природе они глубокие корни деревьев, работающих как на земле. Педагогической науки и педагогического процесса становления. В древней Греции состоятельных людей, которые назвали своих детей в школу провел Пайдагогос. Со временем эти слова были заменены на слова постепенно Педагогики. Когда в отличие от одного понимания сути этого слова и детей в школу. О педагогической мысли,

Read More
04 Aug

Дворец ширваншахов

Дворец ширваншахов (азерб. Şirvanşahlar sarayı) — бывшая резиденция ширваншахов(правителей Ширвана), расположенная в столице Азербайджана, городе Баку. Образует комплекс, куда помимо самого дворца также входят дворик Диван-хане, усыпальница ширваншахов, дворцовая мечеть 1441 года с минаретом, баня и мавзолей придворного учёногоСейида Яхья Бакуви. Дворцовый комплекс был построен в период с XIII по XVI век[3] (некоторые здания, как и сам дворец, были построены в начале XV века при ширваншахе Халил-улле I)[4]. Постройка дворца была связана с переносом столицы государства

Read More
QZ_QAL~1
28 Jul

Мир восторг, является жемчужиной мирового Девичья Башня,

(азерб. Qız Qalası — Гыз галасы) — древняя крепостная постройка у прибрежной части «Старого города» Ичери-шехер. Является одним из важнейших компонентов приморского «фасада» Баку. Её суровый массив возвышается в прибрежной части феодального города — Крепости, или Ичери-шехер. Башня стоит на скале, частично облицованной чисто тёсаным камнем и защищённой крепостной стеной с системой крупных полукруглых выступов, поднимающихся от подножия

Read More
28 Jul

Дворец шекинских ханов

Дворец шекинских ханов (азерб. Şəki xan sarayı) — бывшая резиденция шекинских ханов, расположенная в Азербайджане, в городе Шеки, ныне — музей. Памятник истории и культуры мирового значения, входящий в состав государственного историко-архитектурного заповедника «Юхары баш»[1]. Здание дворца, построенного в XVIII веке в персидском стиле[2][3], расположено в возвышенной северо-восточной части города на территории, ограждённой крепостными стенами. Дворец, длиной

Read More
Page 1 of 2212345...1020...Last »