Category Archives: Мораль

05 Feb

Бурханеддин Гази Ахмед принадлежал огузскому племени салур

Кади Бурханеддин Гази Ахмед (второе имя Бурханеддин Сиваси; азерб. Qazi Bürhanəddin; 1344—1398) — азербайджанский турецкий поэт, учёный, государственный деятель. Писал на родном азербайджанском, персидском и турецком языках. Был правителем Сиваса (Турция). Имел титул султана. Бурханеддин Гази Ахмед принадлежал огузскому племени салур. В Британском музее хранится диван его стихов в единственном экземпляре. Диван содержит 1500 газелей,

Read More
madəddinnəsimi
28 Aug

Насими родился в 1369 году. Место рождения Насими точно неизвестно: в качестве предполагаемых мест рождения называются Шемахы, Тебриз, Диярбакыр, Бурса,Алеппо, Багдад и Шираз. Брат Насими поэт Шахандан (Шахиде-хандан) предположительно похоронен на кладбище Шахандан в Шемахе Азербайджанский исследователь Салман Мумтаз также отмечал, что кладбище Шахандан в Шемахе связано с именем брата Насими Шахандана. На основе этого

Read More
Sirvansahlar
28 Aug

Дворец ширваншахов

Дворец ширваншахов (азерб. Şirvanşahlar sarayı) — бывшая резиденция ширваншахов (правителей Ширвана), расположенная в столице Азербайджана, городе Баку. Образует комплекс, куда помимо самого дворца также входят дворик Диван-хане, усыпальница ширваншахов, дворцовая мечеть 1441 года с минаретом, баня и мавзолей придворного учёного Сейида Яхья Бакуви. Дворцовый комплекс был построен в период с XIII по XVI век[3] (некоторые

Read More
4589_novruz_bayram_balaca
20 Mar

Новруз Байрамы

Новруз Байрамы является одним из самых главных и любимых праздников в Азербайджане. Новруз является празднованием наступления дня весеннего равноденствия, символизирующего обновление природы. Праздник Новруз связан с весной, началом сельскохозяйственных работ, обновлением природы и наступлением теплых дней. Значимость этого периода года для жизни людей с древнейших времен породила множество обычаев и обрядов, связанных с магическими действиями,

Read More
28 Feb

Azərbaycan İntibahı-Azərbaycanın inkişaf erasının ən pik nöqtəsi.

Azərbaycan İntibahı-Azərbaycanın inkişaf erasının ən pik nöqtəsi.   Elmin, incəsənətin coşqun inkişafı ilə səciyyələnən dövr.   Azərbaycanda intibah dövrü Avropa ölkələrinə nisbətən daha tez başlayıb. Orta əsrlərdə Azərbaycanın Şərq ölkələri ilə iqtisadi və siyasi əlaqələr qurması Azərbaycanın inkişaf etməsinə təsir etmişdir. Bundan əlavə Azərbaycan Türk mədəniyyətinin kəsişdiyi bir coğrafiyada Qafqazda yerləşməsi onun mədəni inkişafını daha

Read More
27 Feb

Azərbaycanda İbtidai memarlığın ilkin nümunələri

Azərbaycan ərazisində mağaraların sayı olduqca çoxdur. Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarının ətəklərində, Talış dağlarında,Naxçıvan MR-da, Zəngilan, Kəlbəcər, Gədəbəy, Göygöl, Şamaxı və nəhayət Füzuli rayonu ərazisində aşkar edilmiş Azıx mağarası buna misal ola bilər. Belə mağaralarda aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, burada yaşamış ibtidai insanlar 1,5 milyon il öncə, yaşayışlarını mağaralardakı şəraitə uyğunlaşdırmaq məcburiyyətində qalsalar da sonralar

Read More