Rəhbərlik

Cəfərov Əli Qurban oğlu

01 mart 1962-ci ildə Masallı rayon Qarqalıq kəndində anadan olub.
1969-cu ildə Qarqalıq kənd orta məktəbinin 1-ci sinifinə  daxil olub və 1979-cu ildə həmin məktəbin 10-cu sinifini  bitirib.
1980-1982-ci illərdə keçmiş sovet ordusu sıralarında xidmət edib.
1983-1984-cü illərdə Səttarxan adına zavoda (L. Şmitd) tornaçı işləyib.
1984-cü ildə  Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnistitunun Mədəni-Maarif fəkultəsinə daxil olub.   ( indiki Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti)
1988-ci ildə həmin inistitu əla qiymətlərlə bitirib.
1988-ci ildə başlayan Milli Azadlıq hərakatında fəal iştirak edib.
Demokratik İslahatlar Partiyasının fünkusioneridir.
2006-cı ildə “Demokratiyanın və Milli Dəyərlərin Təbliği” İctimai Birliyini təsis edib. 2008-ci ildə İctimai Birlik Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən qeydiyyata alınıb.
Hal – hazırda İctimai Birliyin sədridir.

Bu yazını başqa dildə oxuyun: Rusca

Leave a Comment