Xəbərlər

dddire
29 Mar

Direktor işini qarşılıqlı hörmət, humanizm, bərabərlik, şəffaflıq, ədalətlilik prinsipləri üzərində qurur.

Rəhbərlik üslubunun təsnifatının bir neçə tipi vardır ki, bu da özündə ən çox yayılmış üç növü birləşdirir. • Direktiv. ( Avtoritar) • Demokratik • Liberal ( Səhlənkar) Avtoritar rəhbərlik üslubu: Rəhbərin nüfuzuna əsaslanan üslub tipidir. Əgər rəhbərlik idarəetmənin sırf iradi priyomlarına əsaslanarsa və vəzifədən sui-istifadə etməklə ifadə olunarsa, bu halda avtoritar üslub inzibati-amirlik üslubuna çevrilir.

Read More
menecer
29 Mar

Idarəetmə qərarının ən yaxşı variantı inzibati aktlarla rəsmiyyətə salınmasıdır.

İdarəetmə qərarlarının mahiyyəti və təsnifatı Menecment həmişə qərarların hazırlanması, qəbul edilməsi və həyata keçirilməsi ilə əlaqəlidir. İqtisadiyyatın istənilən bir səviyyəsində idarəetmə qərarlarının hazırlanması və həyata keçirilməsi idarəetmənin təkmilləşdirilməsini və onun çevikliyini təmin etməlidir. 1. Hərtərəfli əsaslandırma; 2.Səriştəlilik; qanunilik; 3 Direktivlik və məcburilik; 4 Lazımi tamlıq və komplekslilik; 5. Operativlik və qərarların vaxtında verilməsi; 6.Əvvəl qəbul

Read More
dddire
29 Mar

Məktəb rəhbərləri il ərzində 40- 50 saat dərs dinləməli və onların pedaqoji təhlilini verməlidir.

Məktəbin iş plаnı. Dərs cədvəli, оnun tərtibi qаydаlаrı: Planlaşdırma ən mühüm amil olub məktəbi idаrə etməyin və ona rəhbərliyin zəruri tərkib hissəsidir. Planlaşdırma və məktəbə rəhbərlik məsələləri məktəbin müəllim kollektivi ilə razılaşdırılır. Planlaşdırmanın əsasını əldə olan daxili və xarici informasiyalar təşkil edir. Məktəb işinin planlaşdırılmasında üç növ plan – cari, illik ve perspektiv plan nəzərdə

Read More
PSSS
29 Mar

Pedaqoji şuralarda əxlaq tərbiyəsinin müxtəlif aspektləri, təlim prosesinin fəallaşdırılmasının müxtəlif məsələləri müzakirə üçün pedaqoji şuranın gündəliyinə çıxarıla bilər?

Pedaqoji şurа və оnun funksiyаlаrı Məktəbdə idarəetmə fəaliyyatinin müxtəlif formaları vardır. Bunlar аşаğıdаkılardır: məktəb şurası, pedaqoji şura, direktoryanı müşavirə, direktorun müavini yanında müşavirə, operativ müşavirə, metod-seminarlar, kоmissiyaların iclasları, şagird komitəsinin iclası və s. Pedaqoji şura bir kollektivdə işləyən pеşəkаr1аr şurasıdır. О bilavasitə təlim və təhsil-tərbiyə prosesinin təşkili ilə bağlı məsələləri həll etməli, onu təkmilləşdirmək yollarını

Read More
dddire
29 Mar

Tədris işinin kеyfiyyəti, tədris planı və proqramının yerinə yetirilməsi üçün direktor qarşısındа təlim-tərbiyə işlərinin yüksək səviyyədə təşkilinə çаlışır.

Məktəbin idаrə еdilməsi, məktəbə rəhbərliyin ümumi əsаslаrı və prinsipləri Məktəbə rəhbərlik edərkən təlim-tərbiyə prosesinin özünəməxsus qanunauyğunluqlarını nəzərə almaq vacibdir. Tədris tərbiyə prosesini idarə etməkdə məqsəd şəxsiyyətin ahəngdar inkişafını təmin etməkdir. Tərbiyə, təhsil prosesi dövlət təhsil sistemi, ictimai təşkilatlar və ayrı-ayrı vəzifəli şəxslər tərəfindən idarə olunur. Təhsilə rəhbərlik idarəetmə vəzifələrinin necə yerinə yetirilməsi ilə sıx bağlıdır.

Read More
29 Mar

Martın 29-da paytaxtın Qaradağ, Yasamal və Səbail rayonları üzrə müəllim və valideynlərin səyyar qəbulu keçiriləcək.

Martın 29-da paytaxtın Qaradağ, Yasamal və Səbail rayonları üzrə müəllim və valideynlərin səyyar qəbulu keçiriləcək. Səyyar qəbul vəzifə funksiyalarının tələb olunan səviyyədə yerinə yetirilməsi istiqamətində müəssisə rəhbərlərinin məsuliyyətinin artırılması, təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, məktəblərdə sağlam və yaradıcı mühitin təmin olunması üçün sistemli iş aparmaq məqsədlərinə xidmət edir. Bakıdakı 288 nömrəli tam orta məktəbdə (Ünvan: Lökbatan qəsəbəsi, B.Niftəliyev

Read More
Без названия (1)
29 Mar

I sinfə elektron sistem vasitəsilə qeydiyyat davam edir.

I sinfə elektron sistem vasitəsilə qeydiyyat davam edir. Elektron qeydiyyat 2 mərhələdən ibarətdir: Şəxsi kabinet yaratmaq və sistemdə sorğu yerləşdirmək. Qeydiyyatla bağlı ən çox verilən suallardan biri də proses üçün hansı sənədlərin tələb olunmasıdır. Çoxları Doğum haqqında şəhadətnamə ilə qeydiyyatın mümkün olub-olmadığını soruşurlar. Sistemə daxil olarkən, öncə şəxsi kabinet yaratmaq tələb olunur və bunun üçün

Read More
tn
29 Mar

Maraqlı təklif: “Hazırlıq qrupları ali təhsil müəssisələrinin müraciətləri əsasında onların bazasında yaradıla bilər”.

“Hazırlıq qrupları ali təhsil müəssisələrinin müraciətləri əsasında onların bazasında yaradıla bilər”. Mektebgushesi.az saytına əsasən deyerlerimiz. az saytı xəbər verir ki, bu barədə ONA-nın hansı ali təhsil müəssisələrində bakalavriat səviyyəsində hazırlıq qrupları təşkil ediləcəyi ilə bağlı sorğusuna Təhsil Nazirliyindən cavab olaraq bildirilib. Qeyd olunub ki, hazırlıq qrupları ali təhsil müəssisələrinin müraciətləri əsasında onların bazasında yaradıla bilər. Qeyd edək

Read More
sinif
29 Mar

Sinif rəhbəri anket sorğu keçirən zaman açıq tipli suallardan istifadə edə bilər. Sinif rəhbəri üçün şagirdlərin istəklərini, idraki maraqlarını vaxtında öyrənmək vacibdir ki, onları işdə tətbiq edə bilsin. Formasına görə anketlər açıq (şagird cavabı sərbəst qeyd edir, öz fikirlərini yazır) və qapalı (verilmiş cavabların arasından uyğun variantı seçir) olur. Açıq suallara verilən tələblər aşağıdakılardır: 1. 

Read More
28 Mar

Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tərbiyə işləri üzrə təşkilatçının iş planı və tərtibinə verilən pedaqoji tələblər

Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tərbiyə işləri üzrə təşkilatçının iş planı və tərtibinə verilən pedaqoji tələblər Məktəbin tərbiyə işlərini düzgün, planlı və səmərəli şəkildə həyata keçirmək üçün tərbiyə işləri üzrə təşkilatçının tərbiyəvi iş planı olmalıdır. Qabaqcıl məktəblərin təcrübəsi göstərir ki,tərbiyə işləri üzrə təşkilatçının iş planı aşağıdakı şəkildə tərtib edilə bilər: 1) perspektiv iş planı; 2) cari təqvim

Read More
Page 5 of 22« First...34567...1020...Last »