FƏAL DƏRS MODELİNİN TƏHLİLİ…

MAHİRƏ NURİYEVA- Binəqədi rayon 298 nömrəli tam orta məktəbin Təlim-təriyə işləri üzrə direktor müavini                                               FƏAL DƏRS MODELİNİN TƏHLİLİ…   Bilirik ki, ənənəvi dərsdə müəllim əsas bilik mənbəyi olub öyrədən , şagird isə  öyrənən  rolunda çıxış edir. Ənənəvi təlim hafizəyə əsaslandığı halda  fəal təlim isə təfəkkürə əsaslanır. Belə ki, ənənəvi tədrisdə avtoritar üslub, fəal təlimdə

Read More