Cənab İlham Əliyev elm və təhsilin problemlərini daim diqqət mərkəzində saxlayaraq ulu öndərin bu sahədə müəyyənləşdirdiyi prioritetlərin varisliyini təmin etmişdir.

  Ağdam rayon 58 saylı köçkün ümumi orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi Abbaslı Samirin yazısını sizlərə təqdim edirik İbtidai təhsil səviyyəsinin inkişafında məktəbəqədər təhsilin rolu Müasir dövrdə elmi-intellektual potensial hər bir xalqın mütərəqqi inkişafının mühüm amilinə çevrilmişdir. Qloballaşan dünyada dövlətin öncüllüyü, milli inkişaf səviyyəsi və gələcək taleyi bu strateji sahənin mövcud durumu ilə şərtlənir. İqtisadi

Read More