Daily Archives: March 27, 2019

Dccc
27 Mar

Adətən məktəblərdə intizam qaydaları dəcəl şagirdlərə aid olunur.

Müəllimin mənfi münasibəti çətin xarakterli şagirdlərin rəftarının dəyişməsinə kömək etmir. Təklif edilən üsulun tətbiqi isə sinfin abu-havasını dəyişə bilər.   Mənfi münasibət və ya cəzalandırıcı ünsiyyət nədir? Bu,  öyrəşdiyi mühitin  təhlükəli və ya idarəedilməz olduğunu hiss edərkən müəllimin  düşünmədən seçdiyi müdafiə vərdişidir. Müəllim öz işinin pozulduğunu gördükdə qəzəblənərək, qeyri-iradi olaraq bu cür münasibət göstərə bilər.

Read More
sinif
27 Mar

Sinif rəhbərinin tərbiyəvi iş planı necə olmalıdır və tərtibi qaydaları

Sinif rəhbərinin tərbiyəvi iş planı Sinif rəhbəri rəhbərlik etdiyi sinifdə təlim-tərbiyə işini planlaşdırarkən  tərbiyənin məqsəd və vəzifələrini nəzərə almalıdır. Sinif rəhbəri rəhbərlik etdiyi siniflə bağlı olaraq təlim-tərbiyə işini planlaşdırarkən sinif rəhbəri həm tərbiyənin məqsəd və vəzifələrini nəzərə almalı, həm də məktəbin ümumi iş planı ilə hesablaşmalıdır. Sinif rəhbəri tədbirlər planı hazırlayarkən sinfin bilik və tərbiyəlilik

Read More
sinif
27 Mar

Bəs sinif rəhbəri şagirdləri hansı metodlarla öyrənə bilər?

Sinif rəhbəri  öyrənmənin təbiiliyi, həyatiliyi və obyektivliyi təmin edir….. Sinif rəhbəri sinfə aid sənədləri tərtib edir, gündəliklərin və şagirdlərin şəxsi işlərinin vəziyyətinə nəzarət edir. Sinif rəhbərinin əsas fəaliyyət sahələri aşağıdakılardır: 1. Ayrı-ayrı şagirdləri və sinif kollektivini davamlı öyrənmək; 2. Şagird kollektivini təşkil etmək, vəzifə bölgüsü aparmaq; 3. Müəllimlərin tərbiyəvi fəaliyyətini tənzim etmək; 4. Sinifdənxaric tərbiyə işlərini

Read More
Aynur
27 Mar

Mən şagirdlərimə Vətən torpağını sevdirmək üçün əlimdən gələni etməyə çalışıram.

Gəncə şəhər 37 saylı ümumi orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi Aynur Abbasovanın şagirdlərlə işini sizlərə təqdim edirik. Hər bir müəllim istəyir ki, yetişdirdiyi şagirdlərdə müsbət keyfiyyətləri aşılasın. Hər bir müəllim istər ki, yetişdirdiyi şagirdlərdə müsbət keyfiyyətləri aşılasın. Onlara savad verməklə yanaşı insanı keyfiyyətləri də təbliğ etsin. Bunun üçün hər bir müəllim öhdəsinə düşən vəzifəni layiqincə yerinə

Read More
sinif
27 Mar

Sinif rəhbəri “şagirdlər üçün qaydalar”ı, əxlaqi hərəkətləri və mədəni davranış qaydalarını izah edib şagirdlərə başa salır.

Sinif rəhbəri anlayışı ilk yaranan vaxtlarda “Qrup rəhbəri” adı ilə meydana gəlmişdir. Onun fəaliyyətinə dair təlimat 1931-ci ildə təsdiq olunmuşdur. Sonralar, 1934-cü ildən “qrup” sinif adı ilə, “qrup rəhbəri” isə sinif rəhbəri adı ilə əvəzlənmişdir. Şagirdlərin təlim-tərbiyəsində müəllimlərin hər birinin ayrılıqda böyük rolu olsa da, sinfin tərbiyə işlərinin təşkilində, şagirdlərin möhkəm bir kollektiv ətrafında birləşdirilməsində,

Read More