Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə “Ailədə teatr- tərbiyə üsulu kimi” layihəsi keçirilmişdir

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə “Ailədə teatr- tərbiyə üsulu kimi” layihəsi keçirilmişdir. Layihə çərçivəsində teatr sənətinin sirləri onların azyaşlıların tərbiyəsindəki rolu və ailədə uşaqların tərbiyə olunmasında tətbiq olunması yollarının aşılanmasından danışıldı. Və yekun olaraq dinləyicilər aldıqları tədrisin nəticəsi kimi nümunələr nümayiş etdirdi. Belə ki, dinləyicilərin ailələrinin də iştirak etdiyi yekun tədbirə

Read More