Monthly Archives: January 2018

CRG
14 Jan

Tədrisdə öyrədici oyunların tədbiqi metodikası üzrə seminar keçirildi.

Yeni fəaliyyətə başlamış CRG Tədris Mərkəzi 13.01.2018-ci il tarixində tədrisdə öyrədici oyunların tədbiqi mövzusunda təlim həyata keçirdi.  Şagirdlərin təlim prosesi zamanı hansı üsul və vasitələrlə bilik, bacarıq, vərdiş əldə etməyin yolları müəllimlərə izah olundu, müzakirələr təşkil edildi. Təlimdə iştirak edən müəllimlərin fikirləri dinlənildi. Təlim prosesi zamanı  şagirdlərdə hansı bacarıqları formalaşdıra bilərik, şagirdlərdə məntiqi və tənqidi təfəkkürü

Read More
Idaretme
14 Jan

CRG Tədris Mərkəzi təhsil müəsisəsində çalışan rəhbər işçilər üçün təlim keçirdi

Yeni fəaliyyətə başlamış CRG Tədris Mərkəzi təhsil müəssisələrində çalışan rəhbər işçilər üçün təlim keçirdi. Təlimin əsas məqsədi rəhbər işçilərin idarəetmə ilə bağlı bilgilərini möhkəmləndirmək, o cümlədən onlarda idarəçilik bacarığını formalaşdırmaq idi. Təlim prosesində idarəetmə, idarəetmədə planlaşdırma, rəhbərlərin qərarvermə prosesi, təşkiletmə və.s qaydalar müzakirə olundu. Liderlik anlayışı və rəhbərlə liderin arasındakı fərqlər izah olundu. Təlimi CRG

Read More